Koji Enokura

2019 Koji Enokura "Ten Ten," space23℃(Tokyo, Japan)
2018 "Koji Enokura," Tokyo Gallery+BTAP(Tokyo, Japan)
2017 "Koji Enokura Print Works 1979 - 1989," space23℃(Tokyo, Japan)
"Photographs of Koji Enokura producing his art works, taken by Katsuro Yoshida  The 7th Pris Biennale in 1971," space23℃(Tokyo, Japan)
"Koji Enokura Figure," Taka Ishii Gallery(Tokyo, Japan)
"Koji Enokura SKIN," Tokyo Publishing House (Tokyo, Japan)
2015 "Koji Enokura STORY & MEMORY," Tokyo Publishing House (Tokyo, Japan)
Space 23℃ (Tokyo, Japan)
2014 Space 23℃ (Tokyo, Japan)
2013 McCaffrey Fine Art(New York, USA)
BLUM & POE(Los Angeles, USA)
TABLOID GALLERY(Tokyo, Japan)
Ohshima Fine Art (Tokyo, Japan)
2013 Space 23℃ (Tokyo, Japan)
2012 Space 23℃ (Tokyo, Japan)
Taka Ishii Gallery (Tokyo, Japan)
Ohshima Fine Art (Tokyo, Japan)
Space 23℃ (Tokyo, Japan)
2011 Tokyo Gallery + BTAP (Beijing, China)
"VESUVIO Project 1972," Tokyo Publishing House (Tokyo, Japan)
2010 Tokyo Gallery + BTAP (Beijing, China)
Shimada Gallery (Tokyo, Japan)
Ohshima Fine Art (Tokyo, Japan)
"Ten Ten," Tokyo Publishing House (Tokyo, Japan)
2009 Space 23℃ (Tokyo, Japan)
2005 gallery21yo-j (Tokyo, Japan)
Space 23℃ (Tokyo, Japan)
Museum of Contemporary Art Tokyo (Tokyo, Japan)
Gallery Ikedabijyutu (Tokyo, Japan)
2004 Space 23℃ (Tokyo, Japan)
Space 23℃ (Tokyo, Japan)
2003 Space 23℃ (Tokyo, Japan)
2002 Gallery Ikedabijyutu (Tokyo, Japan)
Gallery Ikedabijyutu (Tokyo, Japan)
Gallery Ikedabijyutu (Tokyo, Japan)
Space 23℃ (Tokyo, Japan)
2001 Space 23℃ (Tokyo, Japan)
Space 23℃ (Tokyo, Japan)
Space 23℃ (Tokyo, Japan)
2000 Space 23℃ (Tokyo, Japan)
1998 Akutsu Gallery (Maebashi, Japan)
1996 Gallery Ikedabijyutu (Tokyo, Japan)
The University Art Museum, Tokyo University of Arts (Tokyo & Ibaraki, Japan)
1994 Kawaguchi Museum of Contemporary Art (Kawaguchi, Japan)
The National Museum of Art (Suita, Japan)
1993 Gallery Ikedabijyutu (Tokyo, Japan)
1992 Sakura Gallery (Nagoya, Japan)
Gallery SHOKO NAGAI , SOKO (Tokyo, Japan)
1991 Morioka Daiichi Gallery (Morioka, Japan)
Soko Museum (Niigata, Japan)
Tokyo Gallery (Tokyo, Japan)
1990 "PRINT WORKS 1985-1989," Gallery Ikedabijyutu (Tokyo, Japan)
Nob Gallery (Okazaki, Japan)
Concept Space R2 (Takasaki, Japan)
Concept Space (Shibukawa, Japan)
1989 Surbank Temporary Museum (Tokyo, Japan)
1988 Tokyo Gallery (Tokyo, Japan)
1986 Sakura Gallery (Nagoya, Japan)
1984 Gallery Baudoin Lebon (Paris, France)
1983 Tokyo Gallery (Tokyo, Japan)
Gallery Saiensu (Morioka, Japan)
1982 Gallery Lumiele (Yamagata, Japan)
"Drawing," Ryo Gallery (Kyoto, Japan)
1981 Sakura Gallery (Nagoya, Japan)
Nishimura Gallery (Tokyo, Japan)
1980 Tokyo Gallery (Tokyo, Japan)
1979 Gallery Kitano Circus (Kobe, Japan)
1978 "KOJI ENOKURA intervention ratio," Nishimura Gallery (Tokyo, Japan)
"PRIVATE EXHIBITION BY KOJI ENOKURA," Tokyo Gallery (Tokyo, Japan)
1977 Tokiwa Gallery (Tokyo, Japan)
Gallery Maki (Tokyo, Japan)
"koji enokura screenprints," Nishimura Gallery (Tokyo, Japan)
1976 Gallery Nishiki
Tokiwa Gallery (Tokyo, Japan)
1975 Art Core Gallery (Kyoto, Japan)
Tamura Gallery (Tokyo, Japan)
1974 Stadi Aachen Neue Gallery (Aachen, West Germany)
1972 Tamura Gallery (Tokyo, Japan)
1971 Walker Gallery (Tokyo, Japan)
1970 Tamura Gallery (Tokyo, Japan)
Muramatsu Gallery (Tokyo, Japan)
1969 "The Ceremony of Walking," Tsubaki-Kindai Gallery (Tokyo, Japan)